Výukové programy z_matematiky a_českého jazyka pro žáky základních škol

Firma MATIK vznikla .za účasti několika nadšených pedagogů a.psychologů. Nejprve začala tvořit procvičovací programy z.matematiky a.z.českého jazyka pro základní školy, později vznikly ve-spolupráci s.Pedagogicko psychologickou poradnou v.Liberci programy určené pro děti se specifickými poruchami učení.

Výhodou výukových programů firmy MATIK je velice jednoduché ovládání, přehlednost a vysoká pedagogická úroveň. Jsou rozšířeny na mnoha základních školách a.používají je téměř všechny pedagogicko psychologické poradny.